Základní škola CoLibri

Projekty

Aktuální projekty:

Vybudování pavilonu odborných učeben a zájmového vzdělávání ZŠ CoLibri - zkvalitnění vnitřní konektivity školy, zabezpečení připojení
k internetu a vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi a školní družinu.

Dobrovolníci v inovativním vzdělávání na Tišnovsku

V rámci Evropského sboru solidarity se prostřednictvím našeho projektu zahraniční dobrovolníci zapojují do fungování demokratické školy, kterou považujeme za součást snahy o celospolečenskou změnu k spravedlivější a udržitelnější budoucnosti.

Kupředu spolu - Registrační číslo projektu:CZ.02.02.03/00/22_002/0001565

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem ve škole příjemce prostřednictvím realizace několika aktivit projektu v každém ze zvolených specifických cílů v žádosti o podporu (Zvyšování kvality a/nebo Rovný přístup).

Žijeme environmetální výchovu v komunitní klimatické zahradě - Č. j.: SFZP 172175/2023 

Cílem projektu je upravit a přebudovat školní zahradu v areálu cisterciáckého kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova na přírodní klimatickou zahradu a badatelnu a začít ji využívat jako plnohodnotnou venkovní učebnu pro žáky a žákyně ZŠ CoLibri.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ukončené projekty:

Kolibřík letí na zkušenou v rámci programu ERASMUS+ školní vzdělávání, Vzdělávací mobilita jednotlivců - číslo grantové dohody 2021-1-CZ01-KA122-SCH-000034209. Projekt Kolibřík letí na zkušenou byl v rámci programu ERASMUS+ KA122-SCH financován z fondů EU prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce ČR.

Šablony III

Škola byla podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III od roku 2020 do roku 2022.  

Česko Norský most k demokracii zážitkem - č. p. EHP-CZ-ICP-4-029, Cílem projektu bylo podpořit a rozvinout inovativní demokratické školy v České republice a Norsku, a tak zvýšit počet mladých lidí, kteří zažijí demokratické principy přímo v každodenním běhu školy již od 1. třídy

Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání - projekt č.: 62500-2021-005-008, Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací

V projektu vytvořenou strategii, dobrou praxi a nástroje Jak založit svobodnou a demokratickou školu najdete zde. Záznam z Konference svobodných a demokratických škol můžete v jednotlivých blocích shlédnut zde.