Základní škola CoLibri

Co mohou děti získat?

Úspěšnost naší školy neměříme pomocí množství získaných vědomostí. Důležitý je pro nás rozvoj kompetencí a schopností, které pomohou dětem realizovat svůj potenciál, žít spokojený a naplněný život a stát se plnohodnotným a užitečným členem naší společnosti.

Žitím demokratické školy mohou děti získat:

 • důvěru a sebedůvěru
 • zodpovědnost
 • samostatnost
 • schopnost soustředit se
 • respekt vůči sobě i ostatním
 • komunikační dovednosti
 • schopnost utvářet si mravní úsudek
 • vědomí a znalost svých silných i slabých stránek
 • schopnost řídit směřování ve svém životě
 • vědomí, že chyba je přirozená součást učení
 • schopnost vytyčit si cíl, jít za ním a dosáhnout jej, schopnost jeho přehodnocení při neúspěchu, schopnost sebrat se a začít znovu
 • citový vztah k přírodě, ke krajině, k prostředí
 • vnitřní pocit štěstí a smysluplnosti