Základní škola CoLibri

Školné

Aktuální výše školného je 48.000,-Kč za rok. Každé další dítě z rodiny má 50% slevu na školném, tedy 24.000,-Kč za rok. Školné se platí standardně ve dvou splátkách, ale je možné se domluvit i na měsíční platby.

Školné zahrnuje veškeré náklady na učebnice, pomůcky, materiál, cestovné, vstupné, náklady na externí lektory a možnost využívat družinu.

Cena nezahrnuje stravné.

Příspěvek na provoz zřizovatele školy

Každý kalendářní rok se platí příspěvek 1.200,-Kč za rodinu, který slouží na pokrytí nákladů zřizovatelského spolku Hnízdo v souvislosti s potřebami školy. Pokud má rodina více dětí ve škole nebo děti ve více školách zřizovaných spolkem, platí pouze jeden poplatek.