Základní škola CoLibri

Kupředu spolu

Naše škola CoLibri je nyní nositelem projektu Kupředu spolu, který byl spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu:CZ.02.02.03/00/22_002/0001565

Hlavním cílem projektu je:

Posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem/žákům/studentům ve škole / školském zařízení příjemce prostřednictvím realizace několika aktivit projektu v každém ze zvolených specifických cílů v žádosti o podporu (Zvyšování kvality a/nebo Rovný přístup).

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.01.2023

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2024

Doba trvání projektu: 24 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu (Dotace): 387 339,- Kč