Základní škola CoLibri

Proč CoLibri

CoLibri - latinsky kolibřík - je posel radosti, lásky a svobody. Přináší schopnost přizpůsobit se, odvahu a nadhled.
Kolibřík má jedinečnou schopnost létat pozpátku, do stran i vznášet se na místě. Jeho křídla opisují při pohybu symbol nekonečna.

CoLibri vnímáme také jako spojení dvou pro nás důležitých principů:

Co - community - školní komunita vytváří respektující, podporující a bezpečné prostředí. Toto je základní životní prostor, v němž se může odehrávat vše ostatní.

Libre - svobodný - všichni máme schopnost jednat svobodně a zodpovědně.