Pomozte vybudovat unikátní školu na Tišnovsku a zhodnoťte své peníze

Pomozte vybudovat unikátní školu na Tišnovsku a zhodnoťte své peníze

Pomozte postavit novou budovu svobodné školy CoLibri v Předklášteří.

Zároveň zhodnoťte své peníze.

V září 2025 otevřeme novou budovu základní a střední školy CoLibri pro 90 dětí ve věku od 6 do 19 let navrženou A1architects společně s dětmi a pedagogy.

Jak můžete zhodnotit své peníze?

Zápůjčkou od 50 tisíc Kč

Co se díky vaší půjčce stane?

Postavíme unikátní bezpečný a podnětný prostor, ve kterém děti:

  • Mají flexibilní přístup do odborných učeben pro malé studijní skupiny
  • Mohou využívat moderní vybavení po celý den podle svého zájmu
  • Se spontánně věnují pohybovým aktivitám
  • Spolupracují a umí řešit konflikty
  • Vyhledávají informace a kriticky o nich přemýšlejí
  • Podílejí se na rozhodování o celé škole

Společně vytvoříme nepřehlédnutelný milník pro změnu vzdělávání
a budeme velkou inspirací pro podobné iniciativy po celé republice.

Kolik máme a kolik potřebujeme získat?