Česko-norský most byl překročen 

Česko-norský most byl překročen 

Projekt „Czech Norway Bridge to Democracy through real participation“ byl ukončen ke dni 31/01/2024. Než se ohlédneme za jeho průběhem a výsledky, především chceme sdílet velkou vděčnost poskytovateli grantu (EHP prostřednictvím DZS), partnerům projektu (Donum Felix. a Nyskolen) a celému našemu týmu ZŠ a SŠ CoLibri za skvělou spolupráci v rámci 18 měsíců tvořivé práce, sdílení a možnosti vyrůst jak na osobním, tak profesním poli všech zúčastněných. 

Celou zprávu si můžete přečíst tady.

Mezi výstupy projektu patří praktická pomůcka pro pedagogy, a to sada 25 karet demokratických nástrojů s jejich popisem a návodem, jak aktivitu aplikovat ve třídě. Dalším výstupem je také unikátní dokument Průvodce pro učitele ve svobodných demokratických školách, který postihuje fenomén svobodných demokratických škol a vnitřně motivované učení v širokém kontextu.