Základní škola CoLibri

Stavíme školu – archivní

Ač dnes škola sídlí v krásných historických prostorách, budou nám naše 4 místnosti brzy malé. V Předklášteří ani v jeho blízkém okolí se nám nepodařilo najít objekt, vyhovující přísným požadavkům hygienických norem, který by bylo možné pronajmout a využít jako prostory vhodné pro školu. Proto jsme se rozhodli pro novostavbu.

Tato situace nás staví před náročný úkol zajistit pro tento záměr finance a zároveň nám dává jedinečnou příležitost, postavit školní budovu na míru specifickým potřebám demokratické školy. Žádné velké třídy pro 30 dětí tedy uvnitř nečekejte. Vytváření zadání i procesu návrhu se účastnili jak zaměstnanci, tak žáci školy. Doufáme tedy, že výsledkem bude opravdu budova šitá na míru těm, kteří ji budou využívat.

Místo

Náš pozemek je v Předklášteří na rohu ulice Uhrova a Palackého. Jeho největší výhodou je dobrá dopravní dostupnost. Děti jsou nejvíce nadšené z protékajícího mlýnského náhonu.

Architekti

Rozhodli jsme se oslovit pražské architektonické studio A1architects. Jejich příjemně přirozený architektonický projev, cit pro detail a schopnost ctít lidské měřítko, podle nás dobře ladí s konceptem naší školy, který vnímáme více jako návrat k lidské přirozenosti, než jako něco převratně nového. Jsou to architekti zkušení s velkým množstvím realizací, oceňovaní na české i mezinárodní architektonické scéně a snem Lenky Křemenové bylo jednou navrhnout školu. Tak jsme si na to plácli a výsledky naší spolupráce si můžete prohlédnout níže.

Pozemek se nachází v ochranném pásmu národní kulturní památky - cisterciáckého kláštera Porta Coeli. Naším záměrem je, aby novostavba školy přirozeně a nenásilně zapadla do tohoto historického kontextu. Z tohoto důvodu jsme zvolili jednoduché tvarosloví, střídmý vzhled stavby a použití klasických materiálů.

Hlavní budova školy je umístěna podél ulice Uhrova, má dvě nadzemní podlaží a podkroví. Kolmo k ní vybíhá podél štítové stěny sousedního domu boční jednopodlažní křídlo se zelenou střechou. Budovy tak vytvářejí dvě strany vnitřního dvora - zahrady školy. Pro zvětšení plochy i užitné hodnoty venkovních prostor je v zahradě umístěna "obíhací" lávka, která zároveň vytváří pod sebou kryté venkovní terasy. Zelená střecha bočního křídla bude sloužit jako zahrada pro pěstování rostlin. Tobogan a vodní plocha pro hru bude jistě pro děti atraktivním venkovním vyžitím.

Hlavní vstup do budovy je navržen z ulice Uhrova a chodník je v místě vstupu rozšířen o zastřešenou dlážděnou plochu s lavičkami a stojany pro kola. Boční branka do zahrady z ulice Palackého je určena pro účely údržby školního pozemku.

V přízemí školy najdete mimo vstupu a šatny hlavní společenskou místnost, řádírnu, jídelnu, výdejnu jídla a školní kuchyni. V bočním křídle je technické zázemí, prostory pro mateřskou školku, venkovní i vnitřní dílna a zahradní sklad.

V patře jsou hlavně učebny, větší, menší,... Modulový systém umožňuje jejich spojování a dělení dle aktuálních potřeb školy. Z některých prostor je přímý výstup na venkovní lávku. V podkroví je velký pohybový sál s možností víceúčelového využití pro slavnosti, divadelní představení, velké sněmy, hodiny tance či bojových sportů,... Naproti sálu najdete prostorný ateliér s vestavěným patrem, velkoryse osvětlený střešními světlíky.

Tak to je naše škola snů. Už se do ní všichni moc těšíme. K realizaci potřebujeme pár desítek milionů a nějaký ten čas na projekt a postavení.

Hledáme nadšence, kterým stejně jako nám dává smysl vytvářet celospolečenské systémové změny na poli vzdělávání a měl by chuť nám pomoci s tvorbou té naší.

Děkujeme.