Základní škola CoLibri

Róza Franek

Co ve škole dělám 

Většinu času trávím s dětmi. Sdílím jejich zájmy. Společně tvoříme, navzájem se učíme a objevujeme svět i sami sebe. Snažím se být pro děti vzorem. Hlubokou pravdou však je, že svým životem ukotveným přítomnosti jsou často ony vzorem mně.

Proč Colibri?

Protože v Colibri se setkávám s dětmi a dospělými, které těší život. Děti jsou tu šťastné. Při hře se mimochodem učí věřit v sebe, v lidi, v principy demokracie… Hledají odpovědi na opravdu důležité životní otázky. Kdo jsem? Co chci a v čem se chci rozvíjet? Na čem v životě záleží? Colibri, protože zde vyrůstají děti schopné měnit svět k lepšímu. 

Moje vzdělání 

Vystudovala jsem bakalářské obory Environmentální studia/ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje na Masarykově univerzitě. Jeden semestr jsem měla možnost strávit také na belgické Karel de Grote University College, kde jsem se účastnila mezinárodního programu Crossing Borders zaměřeného na výzvy ve vzdělávání spojené s migrací. Magisterské studium jsem dokončila v oboru Humanitní environmentalistika, kde jsem se věnovala zejména environmentální výchově. Zde jsem také napsala závěrečnou práci na téma The Importance of Empowermnet for Environmental Education: A Case Study in Czech Free Democratic School právě o potenciálu demokratických škol pro environmetální výchovu, kterou si můžete přečíst zde.

Dále jsem absolvovala kurz efektivní výchovy, kurz první pomoci, nenásilné komunikace a několik kurzů v rámci skautského vzdělávání.

Momentálně studuji doplňující pedagogické vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Moje zájmy 

Kromě studia a práce v Colibri se aktivně věnuji skautingu v dívčím oddíle v Letovicích. Mojí velkou vášní je sportovní lezení. Moc ráda čtu a baví mě psát eseje. Když se potřebuji uklidnit, hraji na klavír. Miluji letní večery, diskuse na hluboká témata a v horách mám pocit spojení s Bohem.