Základní škola CoLibri

Libor Graclík

Co ve škole dělám

Jsem Průvodce, ten, kdo provází, o kterého je možné se opřít, za kým je možné přijít, když si někdo neví rady. Ten, který neřeší problémy dětí za ně, ale poskytne jim bezpečí pro vyřešení situace vlastními silami. Rád s dětmi tvořím z hlíny, nebo maluji, nebo vymýšlíme společné projekty a pak je usktečňujeme.   

Proč CoLibri ?    

Dlouho jsem hledal možnost, jak změnit stávající školní systém a propojit jej co nejvíce s přirozeným, sebeurčujícím způsobem učení a v  CoLibri mi přesně toto dává smysl. Zde se potkávají děti a dospělí jako rovnocenní partneři a vzájemně se obohacují a inspirují. Baví mne se podílet na vytváření podnětného a demokratického systému, který je funkční a je řízen pravidly, která určují děti stejně jako dospělí.   

Vzdělání a profesní zkušenosti  

Vystudoval jsem učitelství speciální pedagogiky a výtvarné výchovy. Mám za sebou pětiletý psychoterapeutický výcvik a řadu dílčích kurzů jak seberozvojových, tak zaměřených na práci s klientem. Studoval jsem Arteterapii v Českých Budějovicích.

Pracoval jsem v Diagnostickém ústavu pro mládež jako odborný vychovatel, ve Sdružení Podané Ruce na pozici sociální pracovník a terapeut, lektoruji na PdF MU kurzy osobnostního rozvoje, jsem lektorem arteterapie. Založil jsem terapeutickou kavárnu a vedl jsem ji 10 let. 

Osobní zájmy  

Hraji na kytaru, pracuji se dřevem, mám rád turistiku, chovám kočky, tvořím z hlíny, maluji, učím se hrát na piano, učím se anglicky, jezdím na kole a plavu.