Základní škola CoLibri

Kamila Koutná

Co ve škole dělám 

Jsem součástí týmu fundraiserů, kde se věnuji převážně zpracování projektových žádostí různých grantových schémat a administraci schválených projektů. Spolupracuji také na přípravě dokumentů pro potenciální dárce a komunikaci s nimi.

 

Proč CoLibri ?

Moje cesta ke CoLibri začala v roce 2015, kdy mému synovi byly 2 roky a já vědouc, že pro něj chci najít jiný způsob vzdělávání než klasickou státní školu, na kterou jsem měla z dětství špatné vzpomínky, dostala jsem se na seminář Institutu pro inovativní vzdělávání. Tam se zaselo semínko, ze kterého vyrostlo komunitní vzdělávací centrum Klíč, z.s., jehož jsem spoluzakladatelem. Na jeho činnost jsem navázala spoluprací s Podkrušnohorskou svobodnou demokratickou školou, ze které jsem se přes partnerské projekty dostala k dalším svobodným a demokratickým školám v ČR a mezi nimi byla i CoLibri, kde je dnes i můj syn registrován jako domškolák.

Ze všech inovativních a neklasických způsobů vzdělávání, které jsem za ty roky poznala, je CoLibri svým přístupem, vizí a zaměřením na vnitřní motivaci dítěte mému srdci nejbližší právě v každodenním žití demokracie a svobody, laskavém přístupu aplikované nenásilné komunikace a báječným týmem nadšených lidí se srdcem na správném místě.

Škola CoLibri se pro mě stala splněným snem. Mám zde práci, která mne baví, dává mi smysl, cítím se, že jsem součástí velké systémové změny společnosti k lepšímu, pracuji s lidmi, které mám ráda, podporují mě a mám zde obrovské možnosti osobního rozvoje jak pro mne, tak pro moje děti.

Cítím velkou vděčnost, sounáležitost a možnost být sama sebou.

 

Vzdělání a profesní zkušenosti 

Po Gymnáziu Žatec jsem vyzkoušela několik českých VŠ, ale v každé jsme se cítila svázaná. Až Anglie rozšířila moje obzory jak v jazyce, tak způsobu života a formálního vzdělání. Vystudovala jsem zde bakaláře věd životního prostředí a vyzkoušela širokou škálu prací od uklízečky a zahradnice po recepční rekreačního centra. V České republice jsem dlouho učila, překládala a tlumočila v anglickém jazyce a vyzkoušela také velkou spoustu prací v oblasti administrativy a koordinace projektů pro různé organizace, dokud jsem nenašla práci, která mne chytla za srdce a u které nemám pocit, že mne omrzí, nebo pohltí mou autenticitu.

 

Osobní zájmy 

Mým největším zájmem a inspirací jsou moje 2 děti a zážitky s nimi. Mám ráda přírodu, hudbu a velmi ráda experimentuji v kuchyni. Mojí velkou láskou z mládí zůstala Anglie, kde jsem strávila víc jak 10 let. Ráda se učím nové věci a miluji výzvy pro můj osobní a vědomostní růst. Občas se ozve i má kreativita a ráda se umělecky realizuji tím, co mne zrovna napadne.