Kolibříci získali ICT vybavení za 46 tisíc korun

Kolibříci získali ICT vybavení za 46 tisíc korun

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.