Kolibřík letí na zkušenou

Kolibřík letí na zkušenou

za tým ZŠ CoLibri napsala Róza Franek 

První demokratická škola vznikla poprvé před více než 100 lety. Od té doby se koncept demokratických škol rozšířil po celém světě. Ačkoliv jich v České republice existuje více než 17, stále se jedná o méně známou formu alternativního vzdělávacího přístupu. Naše demokratická ZŠ CoLibri funguje jako samostatný subjekt již třetím rokem. Na tom, abychom konceptu dobře rozuměli a dokázali tvořit školu, která bude prostředím plném důvěry, respektu, svobody a zodpovědnosti, pracuje celý tým. Proto jsme také využili možnosti programu Erasmus+ pro výjezdy učitelů. Každý z našich průvodců tak navštívil v uplynulém roce některou z demokratických škol v zahraničí. A jaké to bylo?  

Kolegové a kolegyně navštívili dvě vídeňské školy Schüler*innen Schule a A Schulkolektiv Wien, v Holandsku školy De Ruimte a MakED, Sudbury School Amersfoort, dále Ecole Agile - Bilingual and Democratic School ve Francii a Radostny Svet na Slovesku. Já sama jsem pak navštívila Wicklow Democratic School v Irsku.  

Ačkoliv má každá škola svá specifika jako třeba počet dětí, a míra svobody se může v jednotlivých školách lišit, všechny spojuje touha dopřát dětem možnost rozhodovat si o svém vzdělávání a umožnit jim učit se opravdu to, co chtějí a dává jim smysl. 

Já sama jsem zažila v Irsku krásné společenství 30 dětí a 6-ti dospělých, kteří se ve škole střídají. Studenti mají svobodu vybírat si jakých předmětů a aktivit se účastní. Starší studenti se často účastní rovněž přípravy lekcí dle svého zájmu nebo se podílí na vedení společného školního sněmu, který se schází dvakrát týdně, aby projednal zavedení nebo zrušení pravidla, posoudil žádost o návštěvu ve škole nebo třeba projednal návrh na koupi ze školního rozpočtu. Studenti i dospělý mají rovné hlasovací právo. Na sněmu je však často přítomen jen jeden dospělý, jako zástupce týmu dospělých, aby docházelo k hladkému toku informací mezi sněmem a týmem. 

Typickým je pro demokratické školy nejen míšení věkových skupin, ale také uspořádání místností dle využití. Ve škole, kterou jsem navštívila já, byly např. hudebna, výtvarný ateliér, společenská místnost/kuchyň, knihovna, relaxační místnost/pro soukromé schůzky, pohybová místnost atd. Nedílnou součástí byla také zahrada s venkovním hracím prostorem a dílnou. 

Velmi silnou zkušeností pro mě bylo setkání zejména se staršími studenty, jelikož náš nejstarší žák má 13 let. Překvapilo mě zejména s jakým respektem se k sobě studenti chovají. Nezaznamenala jsem ani náznak ponižování nebo vylučování. Konflikt jsem viděla ve škole pouze jednou, kdy si chlapec zarezervoval omylem místnost na jinou hodinu, než zamýšlel. Byl to právě jeden z nejstarších studentů, který s chlapcem zůstal po celou dobu jeho záchvatu vzteku a pláče.  

Podobně jako v naší škole mohou děti také podat podnět k orgánu, který pomáhá lidem ve škole konflikty řešit. Zájemci z řad dětí a studentů se do těchto mediací, které čerpají podobně jako v naší škole z konceptu Nenásilné komunikace, rovněž zapojují. Škola na bezpečném prostředí vědomě pracuje také za podpory tzv. Restorativní praxe, která se snaží hledat řešení, založené na skutečných potřebách účastníků konfliktu. 

Stejně jako většinu škol, které nejsou zřizované státem, trápí i zahraniční demokratické školy finance. Najít rovnováhu mezi únosnou výší školného a snahou zajistit hladké fungování školy, je výzvou v každé škole, kterou jsme navštívili. Na rozdíl od naší země, však většina škol nedostává od státu žádnou podporu. Naše škola je naopak zapsaná v rejstříku MŠMT, v roce 2021 jsme prošli kontrolou Českou státní inspekcí a nadále pokračujeme v uplatňování demokratického přístupu ke vzdělávání. 

Všichni jsme si přivezli velké množství podnětů, se kterými chceme u nás ve škole nadále pracovat. Následné sdílení na poradách s ostatními průvodci přineslo mnoho dalších nápadů, jak získanými zkušenostmi obohatit naše prostředí. Rovněž sdílení na pravidelných setkání s rodiči bylo velmi vítané. 

Za všechny kolegy a kolegyně děkuji za možnost inspirovat se, navázat nové kontakty a přátelství a zažít to, že na změnu přístupu k dětem nejsme sami. 

Návštěvy nám umožnili nejen získat kontakty pro další spolupráci jako jsou třeba výjezdy s dětmi, ale zejména jsme díky nim mohli získat nové přátele a navzájem se podpořit v našem snažení o šíření možnosti demokratického vzdělávání.  

Projekt Kolibřík letí na zkušenou byl v rámci programu ERASMUS+ KA122-SCH financován z fondů EU prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce ČR. 

Možná byste se také rádi vydali na zkušenou do zahraničí. Více informací o výjezdech naleznete na webu Domu zahraniční spolupráce zde 

 
Pokud se chcete dozvědět více o svobodném a demokratickém vzdělávání doporučuji navštívit náš web: http://www.skolacolibri.cz/ 

Další užitečné odkazy: 

Nenásilná komunikace https://nenasilnakomunikace.org/  

Restorativní praxe https://restorativni-justice.cz/o-restorativni-justici/