My experience in School CoLibri – Moje zkušenost ve Škole CoLibri

My experience in School CoLibri – Moje zkušenost ve Škole CoLibri

Hello, I’m Hülya from Turkey. I’m a volunteer in CoLibri. I study recreation in Sports Sciences Faculty in my country, and I’m a Professional athlete in sport Capoeira. I’ve been working with kids as a sports coach for 7 years. Because, I like to be with kids, I was really curious about alternative educational systems in practice. I speak English and offer the kids and guides the opportunity to interact in a foreign language. I help/assist the guides, join school meetings where I’ve been learning the ‘kitchen’ of the school. Sometimes I organize workshops for kids about sports and handicrafts. During school time, I play some games with the kids and accompany them during the outdoor activities. We play some games to teach each other English and Czech. We do painting, drawing, make accessories and play music together. Also, I enjoy spending time with the staff members and with people from the community. I feel that I’m a part of the school. In addition to the project, I follow my dreams. I joined many workshops about my sports branch. I’ve been traveling through the Czech Republic and other countries. I love traveling! I love learning languages and different cultures! But I must admit that the Czech language challenges me!

Ahoj, jsem Hülya z Turecka. Jsem dobrovolníkem v CoLibri. Studuji volnočasové aktivity na Fakultě sportovních věd ve své zemi a věnuji se profesionálně capoeiře. S dětmi pracuji jako sportovní trenér 7 let. Protože jsem ráda s dětmi, byla jsem opravdu zvědavá na alternativní vzdělávací systémy v praxi. Mluvím anglicky a nabízím dětem a průvodcům možnost komunikovat v cizím jazyce. Pomáhám a asistuji průvodcům, účastním se porad týmu, kde mám možnost nahlédnout pod pokličku různých procesů a provozu školy. Občas pořádám workshopy pro děti věnované pohybu a ručním pracem. Během školní docházky hraji s dětmi různé hry a doprovázím je při venkovních aktivitách. Hrajeme hry, a to nám pomáhá učit se anglicky a česky. Malujeme, kreslíme, vyrábíme doplňky a společně muzicírujeme. Také ráda trávím čas se zaměstnanci a lidmi z komunity. Cítím, že jsem součástí školy. Kromě projektu jdu za svými sny. Zúčastnila jsem se mnoha workshopů, věnovaných oblastem mého zájmu. Procestovala jsem Českou republiku a další země. Miluji cestování! Ráda se učím jazyky a dozvídám se o nových kulturách. Ale musím se přiznat, že čeština je pro mne výzva!