Základní škola CoLibri

Pravidla ochrany soukromí

Pokud jste návštěvníkem našich stránek a odběratelem novinek, poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo je správcem vašich osobních údajů  

Správcem osobních údajů je Ing. Pavel Matějka, PhD, Porta Coeli 1001, Předklášteří, který provozuje webové stránky skolacolibri.cz. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Prohlášení 

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

– budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu

– plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů

– umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jaké údaje zpracováváme a proč 

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat, co nejkvalitnější obsah a informovat vás o novinkách. Jednotlivé důvody zpracování:

E-mailové kampaně a newslettery

E-mailem vám posíláme novinky, ke kterým jste se přihlásili. Zpracováváme váš e-mail, sledujeme na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů od nás otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává výhradně správce Pavel Matějka.

Abychom mohli měřit, jak se vám na našem blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme dalšího poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Tím je Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii 

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů v souladu s čl. 32 GDPR. Využíváme zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle naší URL adresy ;-)).

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@skolacolibri.cz.

– Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

– Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

– Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

– Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

– Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

– Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací a novinkami vám zasílámel jen na základě vašeho souhlasu. Jejich odběr můžete kdykoliv ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

Jak nás můžete kontaktovat

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@skolacolibri.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1.9.2020