Základní škola CoLibri

Projekty

Aktuální projekty:

Česko Norský most k demokracii zážitkem - č. p. EHP-CZ-ICP-4-029, Cílem projektu je podpořit a rozvinout inovativní demokratické školy v České republice a Norsku, a tak zvýšit počet mladých lidí, kteří zažijí demokratické principy přímo v každodenním běhu školy již od 1. třídy

Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání - projekt č.: 62500-2021-005-008, Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací

Ukončené projekty:

Kolibřík letí na zkušenou v rámci programu ERASMUS+ školní vzdělávání, Vzdělávací mobilita jednotlivců - číslo grantové dohody 2021-1-CZ01-KA122-SCH-000034209. Projekt Kolibřík letí na zkušenou byl v rámci programu ERASMUS+ KA122-SCH financován z fondů EU prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce ČR.