Základní škola CoLibri

Základní principy

Toto jsou základní principy na kterých stojí kultura naší školy:

DŮVĚRA

Důvěřujeme dětem, že samy vědí nejlépe, co je pro ně v danou chvíli důležité. Věříme, že mají vrozenou silnou vnitřní motivaci a touhu se učit, hledat a rozvíjet svůj potenciál, objevovat svět a sociální vazby.

Důvěra rodičů i všech dalších dospěláků, že děti jsou kompetentní si řídit své vzdělávání, je podmínkou pro přijetí do naší školy.

RESPEKT

Respekt je nedílnou součástí naší komunity. Vědomí, že každý jsme jiný a máme jiné potřeby a priority a tak je to v pořádku.

V dětech pěstujeme úctu k sobě i k ostatním. S tím souvisí respektování vlastních i cizích hranic. Výsledkem je bezpečné prostředí, kde si každý může najít své místo, ponechat si svoji jedinečnost a zároveň být hodnotným členem celého společenství.

Žitím v respektujícím a bezpečném prostředí děti získávají sebedůvěru, vědomí svých hranic a respekt vůči sobě i ostatním.

SVOBODA A ZODPOVĚDNOST

Věříme, že osobní zodpovědnost se vytváří tehdy, když se může člověk svobodně rozhodovat, svobodně konat a nést následky svých rozhodnutí a svého konání.

Děti mají ve škole svobodu dělat vlastní rozhodnutí, vlastní chyby a možnost učit se z nich. Současně postupně přebírají zodpovědnost za sebe, své vzdělání, za důsledky svých činů a nakonec i za celou komunitu.