Základní škola CoLibri

Přihlášení | Log in

Chráněný obsah je určen pouze pro rodiče, zaměstnance, dobrovolníky a žáky naší školy. Pokud jste zaregistrovaný uživatel, přihlaste se kliknutím na tlačítko.

Protected content is intended only for parents, employees, volunteers and students of our school. If you are a registered user, click the button to log in.

Registrace | Sign up

Pokud jste rodič, zaměstnanec, dobrovolník nebo žák školy a chcete získat přístup ke chráněnému je obsahu, pak prosím vyplňte registrační formulář a nastavte si přístupové heslo. Každý nový účet musí být schválen administrátorem. Po provedené registraci pošlete email na info@skolacolibri.cz se žádostí o schválení vašeho účtu. Po schválení vám bude zpřístupněn chráněný obsah, který se vám zobrazí jako další nabídka v hlavním menu. Pokud cokoliv nebude fungovat, tak nám prosím napište.

If you are a parent, employee, volunteer or student of the school and would like to access protected content, please complete the registration form and set your access password. Each new account must be approved by an administrator. After registration, send an email to info@skolacolibri.cz with a request to approve your account. After approval, protected content will be made available to you, which will appear as an additional menu in the main menu. If anything doesn't work, please write to us.