Základní škola CoLibri

Inspirace

Po světě úspěšně fungují desítky škol založených na principech svobody, demokracie a sebeřízeného vzdělávání. Nejstarší Summerhill tu je již 100 let, Sudbury Valley School 50 let a pak spoustu dalších v Evropě i jinde po světě s desítkami let zkušeností. Můžeme se jimi inspirovat, můžeme se od nich učit, můžeme s nimi sdílet, můžeme se k nim zajet podívat na návštěvu či na zkušenou. A jsme za všechny tyto možnosti velmi vděční.

Také v České republice úspěšně fungují školy založené na principech sebeřízeného vzdělávání a každým rokem vznikají další. Naše škola je zakládajícím členem Asociace svobodných a demokratických škol v ČR a pravidelně se účastníme společných setkání.

Mimo školy samotné jsou pro nás velkou inspirací také myšlenky Naomi Aldort, Petra Graye, Daniela Greenberga, A. S. Neilla, Johna Holta, Jany Nováčkové, Marshalla Rosenberga, Jardy Duška a mnoha dalších.

Doporučujeme

Chcete-li se ponořit hlouběji do tématu sebeřízeného vzdělávání, přikládáme níže pár zajímavých a inspirativních odkazů:

Sudbury školy: dokument (s českými titulky) - téměř tříhodinový dokument, který natočili zakladatelé jedné z německých Sudbury škol, kteří se vydali do několika takových škol po celém světě, kde provedli vyčerpávající rozhovory, jak se zaměstnanci tak i se studenty navštívených škol.

Summerhill - rodinný film - skutečný příběh z nejstarší demokratické školy na světě

Rozhovor se zahladatelem školy Donum Felix

Spoustu dalších informací k tématu najdete také na stránkách Svobody učení.


Sudbury Valley School

Sudbury Valley School byla založena v roce 1968 ve státě Massachusetts, USA. Dnes zaměstnává deset dospělých a navštěvuje ji zhruba 200 studentů ve věku 4 – 19 let. Ti mají po celý den svobodu dělat si, co chtějí. Neexistují zde žádné osnovy ani hodnocení. Studenti mají volně k dispozici počítače, knihy, nejrůznější hračky a hry, vybavenou kuchyni, místnost na obrábění dřeva, uměleckou, hudební místnost, hřiště, venkovní prostory atd.

Nejdůležitějším zdrojem učení jsou pro většinu studentů ostatní studenti disponující rozmanitými zájmy a schopnostmi. Studenti jsou díky volnému pohybu neustále vystaveni aktivitám a myšlenkám ostatních. Hry ve věkově smíšeném kolektivu poskytují mladším dětem nepřetržité příležitosti učit se od starších dětí. Zároveň ti, co něco učí jiné, si své dovednosti a znalosti upevňují.

Všichni studenti a zaměstnanci jsou členy Školní rady (sněmu) a každý má rovnocenný hlas. Školní rada najímá a propouští členy personálu, zřizuje výbory, které dohlížejí na každodenní chod školy, rozhoduje o školních nákupech a vytváří všechna pravidla, jejichž cílem je ochránit školu a příležitosti studentů následovat své vlastní zájmy bez narušování ze strany ostatních.

Když je student nebo člen personálu obviněn z porušení některého z pravidel, musí se obžalovaný i žalobce dostavit před Soudní komisi, která rozhodne o vině, či nevině a v prvním případě vynese přiměřený rozsudek. Členové komise se pravidelně mění, ale vždy v ní zasedá několik studentů, kteří reprezentují celou věkovou strukturu, a jeden zaměstnanec.

Všichni zaměstnanci mají jednoletou smlouvu, jež musí být každý rok obnovena tajným hlasováním. Jelikož studenti v počtu převyšují dospělé poměrem 20:1, personál, jenž tento proces přežije a je každým rokem znovuzvolen, je patrně nepochybně složen ze studenty nejvíce obdivovaných lidí. Jsou to lidé milí, morální, kompetentní a významně a pozitivně pomáhající školnímu prostředí. Představují dospělé, které se studenti snaží nějakým způsobem napodobovat.

Zaměstnanci sami sebe nepovažují za učitele, jsou to dospělí členové komunity – odpovídají na otázky a prezentují své myšlenky a názory v kontextu reálné diskuse; nikoho se nesnaží motivovat k učení.

SVS není v žádném ohledu škola výběrová. Její absolventi se dnes nachází v celém spektru kariér. Stali se z nich kvalifikovaní řemeslníci, podnikatelé, umělci, muzikanti, vědci, sociální pracovníci, sestřičky, doktoři a tak dále. Studenti, jež se rozhodli pro další vzdělání (80% absolventů SVS má VŠ vzdělání), neměli prakticky žádný problém se na univerzity dostat, včetně těch vysoce výběrových, a také na nich bez problémů studovat. Mnoho ostatních se stalo úspěšnými bez vysoké školy.

SVS se snaží propagovat a šířit tento model vzdělávání a proto vydávají spoustu knih, CD a jiného materiálu, který může inspirovat další a pomoci jim v nelehkých začátcích. Také je běžné, že absolventi SVS školy pomáhají jako dobrovolníci při zakládání škol nových.

Zdroj: Peter Gray, Svoboda učení