Základní škola CoLibri

Naše inspirace

Po světě úspěšně fungují desítky škol založených na principech svobody, demokracie a sebeřízeného vzdělávání. Nejstarší Summerhill tu je již 100 let, Sudbury Valley School 50 let a pak spoustu dalších v Evropě i jinde po světě s desítkami let zkušeností. Můžeme se jimi inspirovat, můžeme se od nich učit, můžeme s nimi sdílet, můžeme se k nim zajet podívat na návštěvu či na zkušenou. A jsme za všechny tyto možnosti velmi vděční.

Také v České republice úspěšně fungují školy založené na principech sebeřízeného vzdělávání a každým rokem vznikají další. Naše škola je zakládajícím členem Asociace svobodných a demokratických škol v ČR a pravidelně se účastníme společných setkání.

Mimo školy samotné jsou pro nás velkou inspirací také myšlenky Naomi Aldort, Petra Graye, Daniela Greenberga, A. S. Neilla, Johna Holta, Jany Nováčkové, Jardy Duška a mnoha dalších.

Doporučujeme

Chcete-li se ponořit hlouběji do tématu sebeřízeného vzdělávání, přikládáme níže pár zajímavých a inspirativních odkazů:

Sudbury školy: dokument (s českými titulky) - téměř tříhodinový dokument, který natočili zakladatelé jedné z německých Sudbury škol, kteří se vydali do několika takových škol po celém světě, kde provedli vyčerpávající rozhovory, jak se zaměstnanci tak i se studenty navštívených škol.

Summerhill - rodinný film - skutečný příběh z nejstarší demokratické školy na světě

Rozhovor se zahladatelem školy Donum Felix

Spoustu dalších informací k tématu najdete také na stránkách Svobody učení.


Sudbury Valley School

Sudbury Valley School byla založena v roce 1968 ve státě Massachusetts, USA. Dnes zaměstnává deset dospělých a navštěvuje ji zhruba 200 studentů ve věku 4 – 19 let. Ti mají po celý den svobodu dělat si, co chtějí. Neexistují zde žádné osnovy ani hodnocení. Studenti mají volně k dispozici počítače, knihy, nejrůznější hračky a hry, vybavenou kuchyni, místnost na obrábění dřeva, uměleckou, hudební místnost, hřiště, venkovní prostory atd.

Nejdůležitějším zdrojem učení jsou pro většinu studentů ostatní studenti disponující rozmanitými zájmy a schopnostmi. Studenti jsou díky volnému pohybu neustále vystaveni aktivitám a myšlenkám ostatních. Hry ve věkově smíšeném kolektivu poskytují mladším dětem nepřetržité příležitosti učit se od starších dětí. Zároveň ti, co něco učí jiné, si své dovednosti a znalosti upevňují.

Všichni studenti a zaměstnanci jsou členy Školní rady (sněmu) a každý má rovnocenný hlas. Školní rada najímá a propouští členy personálu, zřizuje výbory, které dohlížejí na každodenní chod školy, rozhoduje o školních nákupech a vytváří všechna pravidla, jejichž cílem je ochránit školu a příležitosti studentů následovat své vlastní zájmy bez narušování ze strany ostatních.

Když je student nebo člen personálu obviněn z porušení některého z pravidel, musí se obžalovaný i žalobce dostavit před Soudní komisi, která rozhodne o vině, či nevině a v prvním případě vynese přiměřený rozsudek. Členové komise se pravidelně mění, ale vždy v ní zasedá několik studentů, kteří reprezentují celou věkovou strukturu, a jeden zaměstnanec.

Všichni zaměstnanci mají jednoletou smlouvu, jež musí být každý rok obnovena tajným hlasováním. Jelikož studenti v počtu převyšují dospělé poměrem 20:1, personál, jenž tento proces přežije a je každým rokem znovuzvolen, je patrně nepochybně složen ze studenty nejvíce obdivovaných lidí. Jsou to lidé milí, morální, kompetentní a významně a pozitivně pomáhající školnímu prostředí. Představují dospělé, které se studenti snaží nějakým způsobem napodobovat.

Zaměstnanci sami sebe nepovažují za učitele, jsou to dospělí členové komunity – odpovídají na otázky a prezentují své myšlenky a názory v kontextu reálné diskuse; nikoho se nesnaží motivovat k učení.

SVS není v žádném ohledu škola výběrová. Její absolventi se dnes nachází v celém spektru kariér. Stali se z nich kvalifikovaní řemeslníci, podnikatelé, umělci, muzikanti, vědci, sociální pracovníci, sestřičky, doktoři a tak dále. Studenti, jež se rozhodli pro další vzdělání (80% absolventů SVS má VŠ vzdělání), neměli prakticky žádný problém se na univerzity dostat, včetně těch vysoce výběrových, a také na nich bez problémů studovat. Mnoho ostatních se stalo úspěšnými bez vysoké školy.

SVS se snaží propagovat a šířit tento model vzdělávání a proto vydávají spoustu knih, CD a jiného materiálu, který může inspirovat další a pomoci jim v nelehkých začátcích. Také je běžné, že absolventi SVS školy pomáhají jako dobrovolníci při zakládání škol nových.

Zdroj: Peter Gray, Svoboda učení