Základní škola CoLibri

Stavíme školu

Pomozte vybudovat unikátní školu na Tišnovsku a zhodnoťte své peníze

Ač dnes škola sídlí v krásných historických prostorách, budou nám naše 4 místnosti brzy malé. V Předklášteří ani v jeho blízkém okolí se nám nepodařilo najít objekt, vyhovující přísným požadavkům hygienických norem, který by bylo možné pronajmout a využít jako prostory vhodné pro školu. Proto jsme se rozhodli pro novostavbu.

Tato situace nás staví před náročný úkol zajistit pro tento záměr finance a zároveň nám dává jedinečnou příležitost, postavit školní budovu na míru specifickým potřebám demokratické školy. Žádné velké třídy pro 30 dětí tedy uvnitř nečekejte. Vytváření zadání i procesu návrhu se účastnili jak zaměstnanci, tak žáci školy. Doufáme tedy, že výsledkem bude opravdu budova šitá na míru těm, kteří ji budou využívat.

Místo

Náš pozemek je v Předklášteří na rohu ulice Uhrova a Palackého. Jeho největší výhodou je dobrá dopravní dostupnost. Děti jsou nejvíce nadšené z protékajícího mlýnského náhonu.

Architekti

Rozhodli jsme se oslovit pražské architektonické studio A1architects. Jejich příjemně přirozený architektonický projev, cit pro detail a schopnost ctít lidské měřítko, podle nás dobře ladí s konceptem naší školy, který vnímáme více jako návrat k lidské přirozenosti, než jako něco převratně nového. Jsou to architekti zkušení s velkým množstvím realizací, oceňovaní na české i mezinárodní architektonické scéně a snem Lenky Křemenové bylo jednou navrhnout školu. Tak jsme si na to plácli a výsledky naší spolupráce si můžete prohlédnout níže.

Pozemek se nachází v ochranném pásmu národní kulturní památky - cisterciáckého kláštera Porta Coeli. Naším záměrem je, aby novostavba školy přirozeně a nenásilně zapadla do tohoto historického kontextu. Z tohoto důvodu jsme zvolili jednoduché tvarosloví, střídmý vzhled stavby a použití klasických materiálů.

Hlavní budova školy je umístěna podél ulice Uhrova, má dvě nadzemní podlaží a podkroví. Kolmo k ní vybíhá podél štítové stěny sousedního domu boční jednopodlažní křídlo se zelenou střechou. Budovy tak vytvářejí dvě strany vnitřního dvora - zahrady školy.

Hlavní vstup do budovy je navržen z ulice Uhrova a chodník je v místě vstupu rozšířen o zastřešenou dlážděnou plochu s lavičkami a stojany pro kola. Boční branka do zahrady z ulice Palackého je určena pro účely údržby školního pozemku.

V přízemí školy najdete mimo vstupu a šatny hlavní společenskou místnost, řádírnu, jídelnu, výdejnu jídla a školní kuchyni. V bočním křídle je technické zázemí, venkovní i vnitřní dílna a zahradní sklad.

V patře jsou hlavně učebny, větší, menší,... Modulový systém umožňuje jejich spojování a dělení dle aktuálních potřeb školy. V podkroví je velký pohybový sál s možností víceúčelového využití pro slavnosti, divadelní představení, velké sněmy, hodiny tance či bojových sportů,... Naproti sálu najdete prostorný ateliér s vestavěným patrem, velkoryse osvětlený střešními světlíky.

Tak to je naše škola snů. Už se do ní všichni moc těšíme.

Hledáme nadšence, kterým stejně jako nám dává smysl vytvářet celospolečenské systémové změny na poli vzdělávání a měl by chuť nám pomoci s tvorbou té naší.

Děkujeme.