Základní škola CoLibri

Kateřina Rezková

Co ve škole dělám 

Pomáhám stavět kostru školy. Neviditelnou, ale velmi potřebnou oporu.  Podílím se na shánění prostředků a vytváření zázemí. Baví mě sněmování a zkoumání cest společného rozhodování. Jsem také zástupcem spolku Hnízdo, který školu založil a podporuje ji.

Proč CoLibri ?

Pro děti. Pro moc nad sebou. Pro odvahu tvořit něco nového. Pro nespoutanou touhu vyznat se ve světu. Pro sílu z překonávání překážek. Pro zvědavost z experimentování. Pro nalezené odpovědi a nové otázky. Pro tvořivé nadšení. Pro nezatížené bytí. Pro činnost i nečinnost. Pro rozvoj demokracie. Pro vzdělávání podle vlastních voleb. Pro dřeň komunikace.

Svobodné vzdělávání mi připadá jako adekvátní odpověď na současnou podobu světa v našich končinách, kterou bych charakterizovala výraznou dostupností informací ze všech oblastí a obrovskými možnostmi, co se učit a kým být. Líbí se mi luxus času, který děti mají a který jim CoLibri umožňuje strávit podle sebe a při tom v inspirujícím školním společenství spojeném se zodpovědností za prostředí a vztahy v něm. 

Vzdělání a profesní zkušenosti 

Jsem vystudovaná environmentalistka a ochranářka přírody. Díky pestré práci v neziskových organizacích jsem získala zkušenosti s managementem různého druhu, například finančním. Absolvovala jsem roční lektorský kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení. Profesně se také ucházím o facilitátorství.

 Osobní zájmy 

V poslední době velmi ráda sedím u klavíru a sytím se hudbou. Často čtu, třeba Respekt nebo poezii. Chodím krajinou domova a přemýšlím. Zejména o různých ekologických tématech a alternativách, které zkouším zavádět do života.