Proč CoLibri

CoLibri – latinsky kolibřík – je posel radosti, lásky a svobody. Přináší schopnost přizpůsobit se, odvahu a nadhled.
Kolibřík má jedinečnou schopnost létat pozpátku, do stran i vznášet se na místě. Jeho křídla opisují při pohybu tvar nekonečna.

CoLibri vnímáme také jako spojení dvou pro nás důležitých principů:

Co – community – školní komunita vytváří respektující, podporující a bezpečné prostředí. Toto je základní životní prostor v němž se může odehrávat vše ostatní.

Libre – svoboda – všichni máme schopnost jednat svobodně a zodpověďně.

Komentáře jsou vypnuty.